News

KONFERENCË: LLOGARIDHËNIE APO JO? MENAXHIMI I PARASË PUBLIKE NË SEKTORIN E SIGURISË NË KOSOVË

25/02/2014

CONFERENCE: ACCOUNTABILITY OR NOT? MANAGING PUBLIC FUNDS IN THE KOSOVO SECURITY SECTOR

Kosovar Centre for Security Studies (KCSS) will organize a conference entitled “Accountability or not?…

HULUMTUESIT E QKSS, SOFIJE KRYEZIU DHE SHPEND KURSANI DO TË JENË PJESË E EKIPES SË BCSP (BEOGRAD)

18/02/2014

KCSS RESEARCHERS, SOFIJE KRYEZIU AND SHPEND KURSANI WILL BE A PART OF THE BCSP TEAM

Kursani's and Kryeziu's work in BCSP is part of the project “Security research forum Belgrade-Pristina-Tirana”…

SHKËMBIMI PROFESIONAL I EKSPERIENCAVE PËR ZHVILLIMIN E DIALOGUT TË POLITIKAVE

12/02/2014

PROFESSIONAL WORK EXCHANGE FOR ENHANCED POLICY DIALOGUE PROGRAM

The Professional Work Exchange for Enhanced Policy Dialogue Program is a series of cross-border policy…

HULUMTUESJA E QKSS, SOFIJE KRYEZIU MBAJTI NJË PREZANTIM PËR DITËN E MBROJTJES SË TË DHËNAVE

28/01/2014

KCSS RESEARCHER, SOFIJE KRYEZIU DELIVERED A PRESENTATION ON THE OCCASION OF THE DATA PROTECTION DAY

KCSS researcher, Sofije Kryeziu has been part of the panel at the conference organized by the National…

FORUMI I KATËRT HULUMTUES I SIGURISË BEOGRAD - PRISHTINË – TIRANË

27/01/2014

4TH SECURITY RESEARCH FORUM BELGRADE-PRISTINA-TIRANA

The 4th Security Research Forum: Belgrade-Prishtina-Tirana was held in Tirana on 24 January 2014. This…

FORUM I KATËRT HULUMTUES I SIGURISË BEOGRAD - PRISHTINË - TIRANË

23/01/2014

FORTH SECURITY RESEARCH FORUM BELGRADE-PRISTINA-TIRANA

The Forth Security Research Forum Belgrade-Pristina-Tirana will be held in Hotel Tirana International…

FOKUS GRUP I ORGANIZUAR NGA QKSS

21/01/2014

FOKUS GROUP ORGANIZED BY KCSS

On 21st January 2014, Kosovar Center for Security Studies (KCSS) has organized a focus group entitled…

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISË NË RAPORTIN VJETOR TË MINISTRISË SË FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS PËR 2012

26/12/2012

KOSOVO SECURITY BAROMETER IN THE ANNUAL REPORT FOR 2012 OF THE MINISTRY OF THE KOSOVO SECURITY FORCE

The Ministry of the Kosovo Security Force (MKSF) on December 26th has published its Annual Report for…

THINK AND LINK – REGIONAL POLICY PROGRAMME

14/12/2012

THINK AND LINK – REGIONAL POLICY PROGRAMME

Hulumtuesit e QKSS, Mentor VRAJOLLI dhe Sofije KRYEZIU kanë marrë pjesë në seminarin e parë për…

<<  < 65 66 67 68 69 >  >>