News

QKSS Lanson Platformën securitybarometer.qkss.org

21/12/2022

KCSS Launches the securitybarometer.qkss.org platform

During the last conference of 2022, the securitybarometer.qkss.org platform was launched. This website…

QKSS Publikon Raportin “Perceptimet publike për Besimin, Korrupsionin dhe Integritetin e Institucioneve Publike në Kosovë”

21/12/2022

KCSS Publishes the "Public percpetion on Trust, Corruption and Integrity of Public Institutions in Kosovo" Report

Kosovar Center for Security Studies (KCSS) has published today (December 21, 2022) the Security Barometer…

Trajnim dy-ditor me Shërbimin Sprovues të Kosovës mbi Radikalizimin, Ekstremizmin e Dhunshëm, Rehabilitimin dhe Riintegrimin

20/12/2022

Two-day training workshop with Kosovo Probation Service on Radicalisation, Violent Extremism, Rehabilitation and Reintegration (R&R) of returnees

Perceptimet e qytetarëve për marrëdhëniet ndër-etnike: Për Shqiptarët dhe Serbët në Kosovë, kërcënimet kyçe të paqes përfshijnë papunësinë dhe marrëdhëniet ndëretnike

15/12/2022

Citizens' perceptions on interethnic relations: For Albanians and Serbs in Kosovo, key threats to peace and security include unemployment as well as the state of interethnic relations.

Kosovar Centre for Security Studies (KCSS) and the New Social Initative (NSI), in a media event, published…

Programi Rajonal i Partneritetit Rinor – ‘’Akademia Rajonale e Ndërtimit të Paqes’’ në Podgoricë, Dhjetor 2022

12/12/2022

Regional Youth Partnership Program – ‘’Regional Peacebuilding Academy’’ in Podgorica, December 2022

Last week 60 youth participants from Kosovo, Serbia and Bosnia and Hercegovina have attended the first…

QKSS partner në Akademinë Rajonale e Ndërtimit të Paqes-RYP

9/12/2022

KCSS is a partner on Regional Youth Partnership Academy (RYP)

Regional Peacebuilding Academy is one of the many activities within the framework of the project “Regional…

QKSS organizon tryezën e rrumbullakët “Si të adresohet (de)radikalizimi në mënyrë efektive nga këndi i politikë-bërjes: trendet dhe praktikat e mira”

8/12/2022

KCSS hosts policy roundtable on “How to effectively address (de)radicalization from a policy-making perspective: trends and best practices”

16 Ditët e Aktivizmit- Takim me gra dhe përfaqësues të institucioneve në Komunën e Skenderajt

8/12/2022

16 Days of Activism- Meeting in the Municipality of Skenderaj with women and institution representatives

KCSS has organized a meeting with women and representatives of institutions, in the Municipality of Skenderaj,…

 Seminar një-ditor online për metodat kuantiative dhe kualitative të hulumtimit

7/12/2022

One-day online methodology seminar with a focus on qualitative and quantitative research methodologies

 < 1 2 3 4 5 >  >>