PUNËTORIA: KUPTIMI I MEKANIZMAVE TË MBIKËQYRJES SË INTELIGJENCËS

7/06/2012

KCSS Director Florian Qehaja and KCSS Researcher Sofije Kryeziu attended the first workshop of the DCAF Young Faces Network 2012 on Intelligence Oversight. The workshop took place from 4th until 5th of July 2012 in Ljubljana, Slovenia. Mr. Qehaja delivered a presentation on “The strengths and weaknesses of intelligence governance systems in the Western Balkans”, covering the case of Kosovo intelligence governance systems.

Kjo ishte punëtoria e parë e ndërtimit të kapaciteteve e cila ishte e përqendruar në mjetet dhe modalitetet për mbikëqyrjen e aktiviteteve të agjencive të inteligjencës. Punëtoria e dytë pritet të mbahet në dhjetor të vitit 2012. Fokus të veçantë do të vendoset në sfidat me të cilat ballafaqohen vendet e Evropës Juglindore në këtë drejtim. Qëllimi i punëtorive është që të ndihmojë në ndërtimin e themeleve për një komunitet të ardhshëm të sigurisë në Evropën Juglindore me identifikimin, trajnimin dhe ofrimin e mundësive të rrjeteve për liderët e ardhshëm të opinionit nga rajoni. Pjesëmarrësve u kërkohet që të shkruajnë nga një dokument të politikave mbi mbikëqyrjen e inteligjencës në shtetet e tyre përkatëse, ku pesë dokumente të politikave do të konsiderohen për publikim.