HULUMTUESIT E QKSS, SOFIJE KRYEZIU DHE SHPEND KURSANI DO TË JENË PJESË E EKIPES SË BCSP (BEOGRAD)

18/02/2014

HULUMTUESIT E QKSS, SOFIJE KRYEZIU DHE SHPEND KURSANI DO TË JENË PJESË E EKIPES SË BCSP (BEOGRAD)

Puna e Z. Kursanit dhe e Znj. Kryeziu në Qendren e Beogradit për Politika të Sigurisë (QBPS) është pjesë e projektit "Forumi Hulumtues i Sigurisë Beograd-Pristinë-Tiranë” i cili është duke u realizuar me mbështetje të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë.

Shkuarja e Znj. Kryeziu në QBPS mundesohet nga Programi i quajtur Shkëmbimi Profesional i Eksperiencave për Zhvillimin e Dialogut të Politikave që është duke u organizuar nga Balkan Trust for Democracy (BTD) dhe mbështetur nga Zyra e Jashtme e Mbreterisë së Bashkuar.

 

Për më tepër informata ju lutem klinkoni në linkun në vijim: http://www.bezbednost.org/BCSP/5427/New-guest-researchers-in-the-BCSP.shtml