Forcimi i bashkëpunimit në komunitet: QKSS mbështet Shërbimin Sprovues të Kosovës

29/05/2024

Forcimi i bashkëpunimit në komunitet: QKSS mbështet Shërbimin Sprovues të Kosovës

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) është duke zbatuar në mënyrë aktive aktivitetet në kuadër të projektit “Përkrahja Profesionale për Shërbimin Sprovues të Kosovës në Adresimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Terrorizmit”.

Kjo iniciativë e financuar nga Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Prishtinë dhe Ministria e Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Holandës, synon të forcojë kapacitetet e Shërbimit Sprovues të Kosovës.

Si pjesë e këtij projekti, QKSS po organizon gjashtë takime konsultative lokale duke përfshirë zyrat rajonale të SHPK-së dhe palët e interesuara lokale. Këto sesione fokusohen në temën “Forcimi i bashkëpunimit ndërmjet Shërbimit Sprovues të Kosovës dhe Komunitetit”.

Më 28 Maj, tryeza e fundit e diskutimit ka pasur pjesëmarrestë ndryshëm, duke përfshirë përfaqësues nga Komuna e Gjilanit, Gjykata, Prokuroria, Policia e Kosovës, organizatat e shoqërisë civile, sektori privat, liderët lokalë, anëtarët e komunitetit, gratë. dhe organizatat rinore, sektori i arsimit, sektori i shëndetësisë dhe aktorë të tjerë përkatës.