Përgjegjësi i hulumtimeve në QKSS, Dr. Ilazi adreson ndikimin e huaj keqdashës në Konferencën e 21-të Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit në Vilnius, Lituani

24/06/2024

Përgjegjësi i hulumtimeve në QKSS, Dr. Ilazi adreson ndikimin e huaj keqdashës në Konferencën e 21-të Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit në Vilnius, Lituani

Përgjegjësi i hulumtimeve në QKSS, Dr. Ilazi adreson ndikimin e huaj keqdashës në Konferencën e 21-të Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit në Vilnius, Lituani.

20 qershor 2024, Vilnius, Lituani: Përgjegjësi i hulumtimeve në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë (KCSS), Dr. Ramadan Ilazi, mori pjesë në Konferencën e 21-të Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit të organizuar nga Transparency International.

Dr. Ilazi ishte folës në seminarin me titull "Përballja me Korrupsionin Strategjik dhe Financat e Paligjshme: Rezistenca Demokratike dhe Siguria Ekonomike." Ky sesion, i frymëzuar nga Koalicioni për Politikat Anti-Korrupsion dhe Sigurinë Kombëtare i Samitit për Demokraci, u përqendrua në luftimin e korrupsionit strategjik dhe kapjes së shtetit. Ekspertët në seminar ndanë njohuritë e tyre mbi tema të ndryshme, duke përfshirë shqyrtimin e investimeve, ndjekjen e pasurive dhe aseteve të individëve të sanksionuar, shfrytëzimin e të dhënave të mëdha për vlerësime të rrezikut dhe zbatimin e legjislacionit anti-korrupsion.

Në fjalën e tij, Dr. Ilazi diskutoi dobësitë në Ballkanin Perëndimor dhe Kosovë ndaj ndikimit të huaj keqdashës. Ai theksoi se si radikalizimi etno-politik dhe mosmarrëveshjet bilaterale në rajon i përkeqësojnë këto dobësi. Dr. Ilazi theksoi nevojën për një bashkëpunim të zgjeruar të sigurisë në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht në fushën e hetimit të Investimeve të Huaja Direkte (FDI). Ai gjithashtu argumentoi për një diskutim strategjik mbi këto çështje që të trajtohet në mënyrë holistike, dhe jo si sfida të izoluara e të kufizuara në një rajon të vetëm në Evropë.