MONITORIMI DHE VLERËSIMI I QEVERISJES SË MIRË NË SEKTORIN E SIGURISË NË KOSOVË

6/03/2012

MONITORIMI DHE VLERËSIMI I QEVERISJES SË MIRË NË SEKTORIN E SIGURISË NË KOSOVË
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

AUTORË

Florian QEHAJA, Mentor VRAJOLLI

Shkarko

QKSS, si një ndër shtatë organizatat partnere nga rajoni kontribuoi në konsolidimin e metodologjisë dhe vlerësoi shtatë kritere të qeverisjes së mirë në sektorin e sigurisë (Policisë, FSK dhe AKI) siç janë: sundimi i ligjit, kontrolli ekzekutiv, qeverisja financiare, transparenca e përgjithshme, përfaqësimi, mbikëqyrja parlamentare dhe kontrolli gjyqësor.  Libri ka 128 faqe dhe është i ndarë në tetë kapituj.