Webinari i SMIDGE: Kuptimi i ekstremizmit të ekstremit të djathtë

4/04/2024

Webinari i SMIDGE: Kuptimi i ekstremizmit të ekstremit të djathtë

Më 29 mars 2024, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) lansoi uebinarin e parë të serisë së Projektit SMIDGE, me titull “Understanding & Countering Far-Right Extremism in the EU & the Balkans”. Veprimtaria synonte të trajtonte kërcënimin e përhapur të ekstremizmit të ekstremit të djathtë në epokën dixhitale.

Duke paraqitur një panel ekspertësh duke përfshirë Prof. Tahir Abbas, Dr. Natalie-Anne Hall, Dr. Janina Pawelz dhe Dr. Hikmet Karçiq, së bashku me kolegët e projektit Dr. Sara Wilford dhe Dr. Ramadan Ilazi, webinari dha njohuri të vlefshme për natyrën e shumëanshme të lëvizjeve të ekstremit të djathtë. Folësit theksuan se si këto grupe përfitojnë nga pasiguritë shoqërore dhe zhgënjimi politik për të mobilizuar mbështetje, shpesh duke i dhënë përparësi përhapjes së mosbesimit mbi promovimin e ideologjive kohezive.

Pikat e diskutimit përfshinin rolin e teorive konspirative në nxitjen e frikës dhe normalizimin e ideologjive të ekstremit të djathtë brenda politikës kryesore, veçanërisht në lidhje me integrimin në BE dhe imigracionin. Webinari theksoi nevojën për mirëkuptim të nuancuar dhe përpjekje bashkëpunuese për të kundërshtuar ndikimin e ekstremizmit të ekstremit të djathtë në shoqëritë evropiane.

Përmbajtja e webinarit eksploroi dimensione të ndryshme të ekstremizmit të ekstremit të djathtë, duke hetuar rrënjët e tij ekonomike, sociale dhe historike. Panelistët diskutuan ndikimin e narrativave të së djathtës ekstreme në demokraci dhe kohezionin shoqëror, duke trajtuar sfidat e paraqitura nga dezinformimi, mediat sociale dhe rritja e etnonacionalizmit. Për më tepër, folësit theksuan rëndësinë e trajtimit të faktorëve themelorë si pabarazia ekonomike dhe polarizimi social për të luftuar në mënyrë efektive ekstremizmin e ekstremit të djathtë.

Për webinarin e plotë, vizitoni:  https://www.youtube.com/watch?v=W8F93kZqUpk