Trajnim për hartimin e programeve të rehabilitimit dhe ri-integrimit (R&R)  me Shërbimin Sprovues të Kosovës (ShSK) dhe Shërbimin Korrektues të Kosovës (ShKK)

26/04/2023

Trajnim për hartimin e programeve të rehabilitimit dhe ri-integrimit (R&R)  me Shërbimin Sprovues të Kosovës (ShSK) dhe Shërbimin Korrektues të Kosovës (ShKK)

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) në partneritet me Qendrën Ndërkombëtare për Kundër Terrorizëm (ICCT) nga Holanda,  ka filluar trajnimin dy-ditor me Shërbimin Sprovues të Kosovës (ShSK) dhe Shërbimin Korrektues të Kosovës (ShKK) për hartimin e programeve të rehabilitimit dhe ri-integrimit (R&R) e personave të radikalizuar. Ligjerues në këtë trajnim janë: Skënder Përteshi, hulumutues në QKSS, Adrian Shtuni, ekspert dhe konsulent për çështjet e terrorizmit, Dr. Joana Cook, Profesore e lëndës së Terrorizmit dhe Dhunës Politike në Universitetin e Leiden dhe Méryl Demuynck, bashkëpunëtore hulumtuese në ICCT.

Tematikat e trajtuara gjatë këtij trajnimi do të jenë sfidat e një programi të suksesshëm të R&R në Kosovë, praktikat e mira të rehabilitimit dhe ri-integrimit të cilat mund të zbatohen ë Kosovë, si dhe mbështetja që nevojitet për të zbatuar për programet e R&R për personat e radikalizuar apo të dënuar për vepra të terrorizmit. Më tej pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të zgjerojnë njohuritë rreth monitorimit të impaktit të programeve të rehabilitimit dhe ri-integrimit për të dënuarit për vepra të terrorizmit. Pjesë kryesore e trajnimit do të jetë komponenta gjinore në cështjet e rehabilitimit dhe ri-integrimit.

Ky aktivitet organizohet në kuadër të projektit ‘Rritja e aftësive të Shërbimit Sprovues të Kosovës në luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm’ i mbështetur nga Mbretëria e Holandës dhe Ambasada Britanike në Prishtinë.