Takimi joformal me gra dhe përfaqësues të institucioneve në Komunën e Shtimes

5/12/2023

Takimi joformal me gra dhe përfaqësues të institucioneve në Komunën e Shtimes

Në një takim të fundit bashkëpunues QKSS së bashku me Komunën e Shtimes ku janë përfshirë prokurorët, gjyqtarët, policia dhe zyrtarët e mirëqenies sociale, kanë diskutuar përpjekjet gjithëpërfshirëse për të adresuar dhunën me bazë gjinore. 

Raporti i prokurorit theksoi bashkëpunimin e vazhdueshëm brenda mekanizmit koordinues, me 29 raste të raportuara të dhunës duke theksuar nevojën për mbështetje të vazhdueshme. Te dhenat e policisë treguan se 8 raste këtë vit çuan në arrestime dhe paraburgime, duke mbuluar dhunë të ndryshme me bazë gjinore. Zëvendës Shefi përshkroi strategjitë dhe protokollet ekzistuese, me planet për inaugurimin e dhomës së viktimave. Sfidat e mirëqenies sociale dhe strehimoreve u trajtuan, duke përfshirë përpjekjet për zhvendosjen e viktimave dhe planet për një strehë të re. 

Prokurori theksoi urgjencën e ndërgjegjësimit të publikut për parandalimin e martesave të mitur, duke bërë thirrje për reforma ligjore. Perspektiva gjyqësore i jepte përparësi rasteve të dhunës me bazë gjinore dhe sfidat e përgjithshme përfshinin mungesën e ndërgjegjësimit tek të rinjtë. Rekomandimet e diskutuara në takim përfshinin rritje të fushatave ndërgjegjësuese dhe mbështetje nga OJQ-të.