Takimi joformal me gra dhe përfaqësues të institucioneve në Komunën e Ferizajit

11/12/2023

Takimi joformal me gra dhe përfaqësues të institucioneve në Komunën e Ferizajit

Në një takim të fundit bashkëpunues QKSS së bashku me Komunën e Ferizajt, ku përfshiheshin psikologët, policia dhe zyrtarët e mirëqenies sociale, mbajtën një takim për të adresuar dhunën me bazë gjinore.

Ndërsa ndërgjegjësimi për raportimin e dhunës me bazë gjinore është në rritje, një ngurrim i vazhdueshëm për të raportuar ende vazhdon. OJQ-të janë duke punuar në mënyrë aktive për ndryshimin e mentaliteteve sipas Komunës së Ferizajt. Për më tepër, strehimorja e grave ofron ndihmë thelbësore për gratë e dhunuara, e plotësuar me mbështetjen e policisë së Ferizajt. Siç theksohet nga Qendra për Punë Sociale, shqetësimi kryesor qëndron në krizën ekonomike, duke rritur një rritje të dukshme të emancipimit të grave.

Psikologët përballen me sfida punësimi dhe ka nevojë për informimin e studentëve për dhunën me bazë gjinore. Mentaliteti patriarkal pengon ndryshimin në komunitet, duke kontribuar në dhunën ndaj grave. Rekomandimet përfshinin ndarjen e duhur të informacionit, rritjen e ndërgjegjësimit, takimet, ndërtimin e objekteve, buxhetimin gjinor dhe fushatat mediatike në rrjetet sociale.