QKSS në bashkëpunim me Komunën e Mamushës ka mbajtur takimin me temë Gruaja, Paqja dhe Siguria

17/11/2023

QKSS në bashkëpunim me Komunën e Mamushës ka mbajtur takimin me temë Gruaja, Paqja dhe Siguria

QKSS, në bashkëpunim me Komunën e Mamushës, ka mbajtur takimin me temë Gruaja, Paqja dhe Siguria. Rezultatet e këtij takimi nënvizuan nevojat imperative brenda komunitetit, duke përfshirë domosdoshmërinë për përfshirjen e psikologëve dhe gjinekologëve në spitalet lokale. Për më tepër, prioritetet e identifikuara përfshinin kërkesën urgjente për programe trajnimi qe synojne të trajtojnë dhunën me bazë gjinore si për fëmijët ashtu edhe për gratë. Një shqetësim i dukshëm ishte çështja e ngutshme e martesave të hershme midis grave të reja.

Takimi mblodhi së bashku aktorë të ndryshëm, duke përfshirë përfaqësues nga komuna, gra nga komuniteti dhe policia lokale. Ky grup i larmishëm pjesëmarrësish mundësoi një diskutim gjithëpërfshirës mbi temën në fjalë.

QKSS mbështetet nga programi i KCSF “EJA Kosovo”, i bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Suedia dhe Qeveria e Dukatit të Madh.