QKSS mbajti tre takime konsultative mbi Temat e Sigurisë si pjesë e GTP të Forumit të Shoqërisë Civile Tiranë 2023 

7/08/2023

QKSS mbajti tre takime konsultative mbi Temat e Sigurisë si pjesë e GTP të Forumit të Shoqërisë Civile Tiranë 2023 

Prishtina, Qershor 14, 2023: Gjatë takimit të parë konsultativ online të grupit tematik të punës për sigurinë dhe gjeopolitikën, me fokus bashkëpunimin rajonal të sigurisë në Ballkanin Perëndimor, pika kryesore e diskutimeve përfshinte gjendjen e përgjithshme dhe sfidat kryesore për bashkëpunimin rajonal të sigurisë, si dhe identifikimin e fushave prioritare dhe mundësive për përmirësimin e situatës aktuale. Takimi filloi me një prezantim të përgjithshëm nga personeli i QKSS-së rreth Forumit të ardhshëm të Shoqërisë Civile dhe Think Tank-ut Tirana 2023 të Procesit të Berlinit dhe qëllimeve të GPT-së për Sigurinë dhe Gjeopolitikën. Gjithashtu, gjatë takimit u prezantuan edhe anëtarët thelbësorë të GPT-së për Siguri dhe Gjeopolitikë, ku ishin: Arjan Durmishi, Lejdi Dervishi, Misha Popoviq, Stefan Vladisavljev, Nermina Kuloglija-Zolj, Adelina Hasani dhe Milica Kovaçeviq. Kjo u pasua nga të dhëna fillestare ose vërejtje nga gjashtë anëtarë të grupit kryesor të GPT-së për Sigurinë dhe Gjeopolitikën nga BB6, secili duke paraqitur pikëpamjet e vendeve të tyre përkatëse mbi bashkëpunimin rajonal të sigurisë, si dhe çështjet kyçe në fushat e tyre përkatëse të ekspertizës. Takimi u përmbyll me një kuadër të përgjithshëm të fushave kryesore prioritare për bashkëpunimin rajonal të sigurisë, si kundër ndikimit të huaj keqdashës, kapitalit gërryes dhe investimeve të huaja, korrupsioni i organizuar etj. Diskutimet u përqendruan gjithashtu në çështje si korrupsioni i organizuar, shqyrtimi i investimeve të huaja, ndikimi i dëmshëm i Rusisë dhe Kinës, por jo vetëm, çështja e ekstremizmit politik dhe tendencave rritëse të nacionalizmit dhe se çfarë këto të gjitha do të thonë për marrëdhëniet ndëretnike në rajon, mungesa e integrimit të Kosovës në të gjitha mekanizmat e bashkëpunimit rajonal dhe se si kjo pengon bashkëpunimin, etj.

Prishtina, Qershor 23, 2023: Gjatë takimit të dytë të konsultimit online të GPT-së për Sigurinë dhe Gjeopolitikën, fokusi ishte në identifikimin e sfidave konkrete për një bashkëpunim më të madh rajonal të sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Disa pjesëmarrës shprehën optimizëm në lidhje me potencialin për rritje të mirëkuptimit dhe bashkëpunimit ndërmjet organizatave/institucioneve të sigurisë në rajon, ndërsa të tjerë pranuan rezistencën e mundshme në nivel operacional, duke penguar integrimin e bashkëpunimit rajonal të sigurisë. Krahas korrupsionit të organizuar, roli i Rusisë si një aktor keqdashës u theksua dhe disa pjesëmarrës argumentuan se ajo tani ka shtrirë angazhimin e saj ndaj aktorëve politikë përtej spektrit tradicional, duke shfrytëzuar varësinë energjetike si një mjet për të nxitur bashkëpunimin. Megjithatë, u vu re gjithashtu se ndikimi i Rusisë ka pësuar një rënie për shkak të presionit nga partnerët perëndimorë. Shqetësime u ngritën për barrën e mundshme të borxhit të projekteve të infrastrukturës në Kinë. Një nga konkluzionet kryesore nga ky takim ishte nevoja që qeveritë e BB-së të përputheshin me rregulloren e shqyrtimit të investimeve të BE-së.

Prishtina, Qershor 30, 2023: Takimi i tretë dhe i fundit i konsultimit online i GPT- së për Sigurinë dhe Gjeopolitikën u fokusua në rekomandimet e politikave për përmirësimin e bashkëpunimit rajonal të sigurisë. Gjatë takimit, pjesëmarrësit theksuan rëndësinë e besimit, mirëkuptimit dhe pajtimit në nxitjen e bashkëpunimit të suksesshëm rajonal. Në këtë kontekst, BE-ja duhet të rrisë fondet ose të krijojë një program të specializuar për mbështetjen e përpjekjeve për pajtim në rajon, siç bëri në rastin e Irlandës së Veriut. Nevoja për të forcuar qëndrueshmërinë e medias dhe kapacitetet për të luftuar dezinformimin u theksuan si thelbësore për të luftuar ndikimin keqdashës të huaj, i cili në BB synon të minojë procesin e integrimit Euro Atlantik. Përveç kësaj, BE-ja duhet të rrisë mbështetjen për qeveritë në rajon që janë lidhur me CFSP-në e BE-së, për t'u marrë me pasojat ekonomike të shtrirjes për vendet përkatëse. Kishte një konsensus midis të pranishmëve në lidhje me nevojën urgjente për të përmirësuar kornizat e sigurisë, legjislacionin dhe kapacitetet njerëzore në rajon. Rekomandimet e dala nga diskutimet theksuan rëndësinë e nxitjes së besimit, promovimit të pajtimit dhe forcimit të qeverisjes dhe kornizave legjislative për të siguruar stabilitetin dhe përparimin rajonal.