Projekti FIERC vazhdon të mbështesë iniciativat e komunitetit të bazuara në interesin publik

26/07/2023

Projekti FIERC vazhdon të mbështesë iniciativat e komunitetit të bazuara në interesin publik

Prishtinë, 25 korrik 2023: Në kuadër të Projektit FIERC (Nxitja e pajtimit dhe bashkëpunimit ndëretnik), një iniciativë e komunitetit për përmirësimin e sigurisë rrugore pranë një shkolle është miratuar nga Forumi i Komunitetit për Interes Publik (CFPI) në komunën e Shtërpcës dhe projekti është përfunduar me sukses.

CFPI-të janë krijuar në gjashtë komuna multietnike për të lehtësuar bashkëpunimin ndëretnik rreth interesit publik. Anëtari i projektit FIERC z. Florent Gashi tha se projekti FIERC deri më tani ka mbështetur katër iniciativa komunitare që zgjidhin sfidat konkrete të komunitetit dhe lehtësojnë bashkëpunimin ndëretnik. Projekti FIERC zbatohet nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS), në partneritet me Iniciativën e Re Sociale (NSI), dhe financoi Fondin e Paktit të Stabilitetit të Ministrisë së Jashtme Federale Gjermane.