Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë dhe Komuna e Prishtinës organizuan takimin për Gjininë, Paqen dhe Sigurinë.

21/12/2023

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë dhe Komuna e Prishtinës organizuan takimin për Gjininë, Paqen dhe Sigurinë.

Në një takim të fundit bashkëpunues mes QKSS dhe Komunës së Prishtinës, zyrtarë policorë, zyrtarë të mirëqenies sociale dhe organizata të shoqërisë civile u mblodhën për të adresuar dhunën me bazë gjinore në komunën e Prishtinës.

Edhe pse rastet e raportuara të dhunës me bazë gjinore nuk janë rritur në krahasim me vitin e kaluar, ka një rritje të dukshme në ndërgjegjësimin dhe raportimin. Megjithatë, përpjekjet duhet të përqendrohen në reduktimin e mëtejshëm të dhunës me bazë gjinore.

Gjatë takimit u shfaqën disa çështje urgjente, veçanërisht mungesa e punonjësve socialë dhe psikologëve brenda institucioneve përkatëse. Përveç kësaj, ekziston nevoja për një koordinim më të mirë institucional për të mbështetur në mënyrë efektive viktimat e dhunës me bazë gjinore. Diskriminimi ekonomik gjinor u theksua si një faktor vendimtar që kërkon përpjekje të fokusuara për të parandaluar dhunën me bazë gjinore.

QKSS mbështetet nga programi i KCSF "EJA Kosovo", i bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Suedia dhe Qeveria e Dukatit të Madh.