PREZANTIMI I DREJTORIT TË QKSS NË SUNDIMIN E LIGJIT

24/06/2014

PREZANTIMI I DREJTORIT TË QKSS NË SUNDIMIN E LIGJIT

Florian Qehaja ka qenë prezantuesi kryesor gjatë konferencës së shoqërisë civile qe është mbajtur në prezencë te delegacionit të bashkimit evropian, dega ë zgjerimit të BE-se. Arsye e mbledhjes ka qenë diskutimi i zhvillimit te përgjithshëm në Kosovë.

Kontributi i organizatave të shoqërisë civile do te përdoret për përpilimin e raportin e progresit të bashkimit evropian qe do te prezantohet në tetor të këtij vitit. Drejtori Qehaja ka prezantuar zhvillimet kryesor në fushën e sundimit te ligjit duke u referuar kryesisht tek procesin e rishikimit  të sektorit të sigurisë, reformat në polici, integrimin e ish-institucioneve paralele dhe sfida te tjera qe i paraqet fusha e sigurisë.