PREZANTIMI I DREJTORIT TË QKSS NË LONDON SCHOOL OF ECONOMICS (LSE)

20/06/2014

PREZANTIMI I DREJTORIT TË QKSS NË LONDON SCHOOL OF ECONOMICS (LSE)

Florian Qehaja ka qenë një nder penalistët në London School of Economics (LSE). Ai ka prezantuar një prezantim me titullin “Partneriteti i pabarabarte: Bashkimi Evropian dhe pronësia vendore ne Kosovë”. Prezantimi ka qenë pjesë e konferencës me titull “Ligji, drejtësia dhe mungesat në siguri” që është mbajtur prej 19-20 qershor 2014 në sallën Graham Wallas Room, Old Building, LSE.