PLATOR AVDIU NË VIZITË HULUMTUESE NË BEOGRAD

26/02/2015

PLATOR AVDIU NË VIZITË HULUMTUESE NË BEOGRAD

Hulumtuesi i QKSS-së, Plator Avdiu, është duke vijuar programin hulumtues të Trustit Ballkanik për Demokraci (Balkan Trust for Democracy-BTD), “Shkëmbimi i Punës Profesionale për Ngritjen e Programit të Politikës së Dialogut” në organizatën Grupi 484, në Beograd.

Ai është duke bashkëdrejtuar hulumtimin lidhur me procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, me theks të veçantë për migrimin e qytetarëve të Kosovës në vendet e Bashkimit Evropian.