Paneli i QKSS në Forumin ‘’Gruaja, Paqja dhe Siguria’’- Ndërtimi i Aleancave për Qëndrueshmëri

24/10/2022

Paneli i QKSS në Forumin ‘’Gruaja, Paqja dhe Siguria’’- Ndërtimi i Aleancave për Qëndrueshmëri

Më datat 22-23 Tetor 2022, në Prishtinë u mbajt Forumi ‘’Gruaja, Paqja dhe Siguria’’ me temën ‘’Ndërtimi i Aleancave për Qëndrueshmëri’’ të organizuar nga Presidentja e Republikës së Kosovës.

Fatkeqësisht, pikëpamjet e grave shpesh janë lënë pas dore, gjë që ngrit dyshime nëse qasja në shërbimet e sigurisë ofrohet në mënyrë të barabartë për të gjitha komunitetet, për shkak të lënies së perspektivës së grave jashtë zgjidhjes. Përfshirja gjinore në sektorin e sigurisë nënkupton marrjen parasysh të nevojave nga të dyja gjinitë. Pavarësisht se aktorë të ndryshëm e pranojnë nevojën për të integruar më shumë gra në sektorin e sigurisë (siç rregullohet nga legjislacioni vendas dhe ndërkombëtar), gratë janë ende të ekspozuara ndaj trajtimit të pabarabartë dhe mundësi të kufizuara për të trajtuar sfidat e sigurisë. Pabarazitë aktuale kanë inkurajuar më pak gra që t'i bashkohen sektorit të sigurisë.

QKSS në këtë forum ka organizuar panelin‘’Gratë në Sektorin e Sigurisë: Sfidimi i stereotipeve gjinore në sektorin e sigurisë’’, ku paneliste ishin: 

  1. Mgr. Bc. Šárka Havránková- Nënkryetare e INTERPOL-it, Komiteti Ekzekutiv i INTERPOL-it
  2. LTC Laura L. Lyons- Këshilltare për Politikat e Mbrojtjes, Drejtoria e Operacioneve të Mbrojtjes
  3. Komisionere Gjenerale Catherine Bourdes - Ministria e Forcave të Armatosura të Republikës Franceze
  4. Lt. Col. (res.) Avital Leibovich – Drejtore e Komitetit Hebre Amerikan në Jerusalem
  5. Brigadiere Gjenerale Pamela McGaha - Komandante e Shtabit të NATO-s në Sarajevë
  6. Gjenerale Irfete Spahiu – Inspektore e Forcës së Sigurisë së Kosovës
  7. Kolonele Taibe Canolli – Drejtore e Departamentit të Burimeve Njerëzore në Policinë e Kosovës
  8. Arta Bilalli Zendeli - Shefe e Delegacionit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Asamblenë Parlamentare të NATO-s
  9. Majore General Manushaqe Shehu - Zëvendës Shefe e Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Shqipërisë

Gjatë panelit, pjesëmarrësit ndajtën me publikun storie suksesi dhe rëndësinë e pjesëmarrjes së gruas në sektorin e sigurisë. Panelistet inkurajuan pjesëmarrje të shtuar të grave në sektorin e sigurisë dhe ndajtën rekomandime për të zhdukur stereotipet gjinore në këtë sektor.