Kryetari i Bordit, Dr Florian Qehaja mbajti prezantim në Universitetin e Sarajevës

14/01/2022

Kryetari i Bordit, Dr Florian Qehaja mbajti prezantim në Universitetin e Sarajevës

Kryetari i Bordit të QKSS, Dr Florian Qehaja, mbajti një prezantim në Fakultetin e Shkencave Politike të Universitetit të Sarajevës. Tema e prezantimit ishte në bashkëpunimin rajonal në fushën e sigurisë dhe sfidat ekzistuese të sigurisë rajonale. Studentët ishin të interesuar të mësojnë më shumë për mënyrat e ngritjes së sigurisë në regjionin e Ballkanit Perëndimor dhe në zhvillimet politike aktuale.

Kryetari i Bordit të QKSS, Dr Florian Qehaja, mbajti një prezantim në Fakultetin e Shkencave Politike të Universitetit të Sarajevës. Tema e prezantimit ishte në bashkëpunimin rajonal në fushën e sigurisë dhe sfidat ekzistuese të sigurisë rajonale. Studentët ishin të interesuar të mësojnë më shumë për mënyrat e ngritjes së sigurisë në regjionin e Ballkanit Perëndimor dhe në zhvillimet politike aktuale.