HARTIMI I PROJEKTLIGJIT PËR DËRGIMIN E PJESËTARËVE/KONTINGJENTIT TE FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS JASHTË VENDIT

3/09/2012

HARTIMI I PROJEKTLIGJIT PËR DËRGIMIN E PJESËTARËVE/KONTINGJENTIT TE FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS JASHTË VENDIT

Director of QKSS Florian QEHAJA, Secretary Mentor VRAJOLLI and Researcher Sofije KRYEZIU have participated in the public consultation on the initial draft of the deployment of members/contingent of the Kosovo Security Force abroad.

Përfaqësuesit e QKSS-së dhe organizatave tjera të shoqërisë civile shprehen pikëpamjet e tyre lidhur me hartimin e këtij ligji i cili do të ishte në përputhje me nevojat e shoqërisë si dhe me mundësitë njerëzore e financiare. Përfaqësuesit e shoqërisë civile vlerësuan lartë konsultimet e Ministrisë së FSK-së me akterët jo-qeveritarë dhe i dhanë mbështetje nevojës së finalizimit të këtij ligji duke konsideruar bashkarisht rëndësinë që ka dërgimin i pjesëtarëve të FSK-së në misionet paqëruajtëse apo të emergjencave civile në botë.

Në këtë debat publik pjesëmarrës tjerë ishin zyrtarë të lartë të Ministrisë për Forcën e Sigurisë së Kosovës (MFSK) dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës, pjesëmarrës nga shoqëria civile, ekspertë të pavarur, përfaqësues të jetës akademike, zyrtarë ushtarak ndërkombëtar dhe mediat.