Forumi i Komunitetit nxit projekte të prekshme për zhvillimin e Mitrovicës

18/08/2023

Forumi i Komunitetit nxit projekte të prekshme për zhvillimin e Mitrovicës

Mitrovicë, 18 gusht 2023: Pati një angazhim të gjallë në takimin e dytë të Forumit të Komunitetit për Interes Publik që u mbajt në Mitrovicën e Jugut. Diskutimet u fokusuan në zgjidhje konkrete të çështjeve urgjente me qëllim të transformimeve pozitive të komunitetit.

Gjatë forumit, dy projekte të rëndësishme morën mbështetje unanime. Nisma e parë synon të zbusë një shqetësim të përbashkët duke ndërtuar dy parkingje për biçikleta. Këto hapësira parkimi do të rrisin aksesin dhe mobilitetin, me një të planifikuar për sheshin  dhe një tjetër të vendosur në mënyrë pranë liqenit.

Në një përpjekje për të përmiresuar përvojën si për banorët ashtu edhe për vizitorët, projekti i dytë ka potencial të rëndësishëm Monumentet e Mitrovicës do të përqafojnë teknologjinë moderne përmes instalimit të kodeve QR. Këto kode, lehtësisht të aksesueshme përmes telefonave, do të ofrojnë informacione në shqip, anglisht dhe serbisht. Me një skanim të thjeshtë, individët do të thellohen në historitë që kanë formësuar trashëgiminë e Mitrovicës, duke nxitur një lidhje më të thellë me të kaluarën e qytetit.

Takimi i dytë produktiv i Forumit të Komunitetit për Interes Publik nënvizon përkushtimin e komunës për të trajtuar në mënyrë bashkëpunuese sfidat dhe për të nxitur ndryshime domethënëse. Këto projekte jo vetëm që kanë vlerë praktike, por gjithashtu simbolizojnë rëndësinë e projektit FIERC për të nxitur bashkëpunimin dhe pajtimin ndëretnik.

 Projekti FIERC zbatohet nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS), në partneritet me Iniciativën e Re Sociale (NSI), dhe financoi Fondin e Paktit të Stabilitetit të Ministrisë së Jashtme Federale Gjermane.