FORUM I KATËRT HULUMTUES I SIGURISË BEOGRAD - PRISHTINË - TIRANË

23/01/2014

FORUM I KATËRT HULUMTUES I SIGURISË BEOGRAD - PRISHTINË - TIRANË

Forum i katërt Hulumtues i Sigurisë Beograd - Prishtinë - Tiranë do të mbahet në Hotel Tirana International më 24 janar 2014. Në kuadër të Forumit Hulumtues të Sigurisë Beograd - Prishtinë- Tiranë, tri organizatat partnere kanë zhvilluar një studim të opinionit publik mbi marrëdhëniet serbo-shqiptare në kontekstin e sigurisë personale, sigurinë kombëtare dhe integrimin e sigurisë në shtator të vitit 2013. Gjetjet kryesore dhe pikat kryesore të perceptimit të opinionit publik në të tre vendet kanë të bëjnë me bashkëpunimin rajonal të cilat do të diskutohen nga:

Florian Qehaja, Drejtor Ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë

Sonja Stojanovic, Drejtoreshë Ekzekutive e Qendrës së Beogradit për Politika të Sigurisë

Foto Duro, Qendra për Çështje Europiane dhe të Sigurisë, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim

 

Gjatë eventit do të diskutohet edhe për policinë dhe zbatimin e ligjit të bashkëpunimit ndërmjet Serbisë, Kosovës dhe Shqipërisë. Cilat janë të arriturat kryesore të këtij bashkëpunimi dhe ajo që mbetet për t'u bërë në mënyrë që të përmbushën kushtet e BE-së për bashkëpunim policor dhe zbatimit të ligjit janë disa nga temat në të cilat do të diskutohen nga:

 

Artan Bajraktari, Drejtor i Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Koordinator i Drejtorisë, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

Veton Elshani, Shef i Seksionit për Zhvillim dhe Bashkëpunim lokal në Policinë e Kosovës (ILECU) dhe

Përfaqësuesi i lartë i Delegacionit të BE-së në Shqipëri (TK).

 

Kjo ngjarje është pjesë e projektit të gjerë , "Forumi Hulumtues i Sigurisë", i themeluar nga tri institute të pavarura: Qendra e Beogradit për Politika të Sigurisë, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim me mbështetjen e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë. Forumi Hulumtues i Sigurisë ka për qëllim të nxisë debat të balancuar midis komunitetit të instituteve, akademisë, politikave publike dhe media, për të ofruar zgjidhje alternative kërkimore në bazë të sfidave të vazhdueshme të bashkëpunimit ndërmjet Serbisë, Kosovës dhe Shqipërisë.