Akademia Verore e Programit “Transformimi i Konfliktit përmes Edukimit për Empati dhe Paqe” u mbajt në Prishtinë

18/05/2023

Akademia Verore e Programit “Transformimi i Konfliktit përmes Edukimit për Empati dhe Paqe” u mbajt në Prishtinë

Akademia Verore e Programit "Transformimi i Konfliktit përmes Edukimit për Empati dhe Paqe", e organizuar nga Qendra Ballkanike për Politikat e Sigurisë (BCSP) dhe Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (KCSS), ka përfunduar me sukses në Prishtinë. Kjo akademi solli së bashku pjesëmarrës nga Kosova dhe Serbia për tu angazhuar në dialogun konstruktiv dhe për të kultivuar miqësi të qëndrueshme. Ky aktivitet për katër ditë synoi të promovojë transformimin e konflikteve dhe edukimin për paqe me empati.

Nga data 14 deri më 17 maj, Akademia Verore ofroi një platformë për pjesëmarrësit për të përmirësuar aftësitë e tyre në zgjidhjen e konflikteve dhe teknikat e negociatave. Fjalët e shquara dhe trajnerët, përfshirë ekspertin e njohur të negociatave, Wilbur Perlot, angazhuan pjesëmarrësit në ushtrime të negociatave situacionale, duke i pajisur ata me aftësitë e vlefshme për zgjidhjen e konflikteve me paqe.

Programi përfshiu gjithashtu një sesion të frytshëm me titullin "Hartimi i Nevojave: Unë dhe të tjerët" nga Tamara Tomašević. Ky sesion synoi të zhvillojë në pjesëmarrës kuptimin e perspektivave të ndryshme dhe të fomentojë empatinë, cilësi thelbësore për ndërtimin e urave midis palëve të konfliktit.

Dea Fetiu drejtoi sesionet trajnuese për debat formal që përmirësuan aftësitë e pjesëmarrësve për të prezantuar dhe argumentuar idetë e tyre në mënyrë efektive. Këto sesione inkurajuan mendimin kritik dhe ofruan strategji praktike për të angazhuar në debatet konstruktive.

Dr Filip Ejdus, prezantoi një element inovativ në Akademinë Verore me një sesion me titullin "Le të Luajmë - Negociatat dhe LEGO". Kjo ushtrim interaktiv përdori lodrat LEGO si një mjet për simulimin e negociatave, duke lejuar pjesëmarrësit të eksplorojnë strategji dhe qasje të ndryshme për zgjidhjen e konflikteve në një mënyrë kreative dhe tërheqëse.

Një tjetër moment i rëndësishëm i Akademisë Verore ishte simulimi i një dialogu midis Kosovës dhe Serbisë, nën drejtimin e Dr Lazar Marićević. Pjesëmarrësit morrën rollet e palëve kyçe dhe angazhoheshin në diskutime konstruktive, duke riprodhuar kompleksitetin e negociatave të botës reale. Ky ushtrim ofroi një mundësi unike për të përjetuar sfidat dhe dinamikën që përfshihen në zgjidhjen e konfliktit të zgjatur midis dy palëve.

Përveç seancave intensive të trajnimit, pjesëmarrësit patën mundësinë të shijonin jetën kulturore të Prishtinës. Aktivitete kulturore të ndryshme ofruan një platformë për individë nga origjina të ndryshme për të lidhur në nivel personal, duke thelluar akoma më shumë lidhjet e miqësisë dhe mirkuptimit.

Akademia Verore e Programit "Transformimi i Konfliktit përmes Edukimit për Empati dhe Paqe" ka marrë përgjigje thelbësisht pozitive nga pjesëmarrësit. Shumë prej tyre shprehën mirënjohjen për mundësinë për të zhvilluar aftësi të reja, për të zgjeruar perspektivat e tyre dhe për të ndërtuar lidhje të rëndësishme me individë nga komunitete të ndryshme.

Kur Akademia Verore arriti në fund, pjesëmarrësit lanë aktivitetin me perspektiva të reja, miqësi të qëndrueshme dhe një angazhim për të promovuar paqen në komunitetet e tyre. Ekipi i Akademisë Verore shpreson që mësimet e fituara dhe lidhjet e krijuara gjatë këtij ngjarjeje të kontribuojnë në një të ardhme me harmoni dhe më të ndjeshme në rajon.

Ky aktivitet mbështetet nga Departamenti i Shtetit të SHBA-ve.