Vlerësimi i Sektorit të Sigurisë në Republiken e Kosovës

15/09/2009

Vlerësimi i Sektorit të Sigurisë në Republiken e Kosovës
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

AUTORË

Ramadan QEHAJA, Kosum KOSUMI, Florian QEHAJA

Shkarko

Ky libër përmban raporte hulumtuese të kryera nga QKSS gjatë periudhës 2008-2009. Një kapitull i këtij libri përmban edhe editorial nga drejtori i QKSS i cili u botua në gazeta të ndryshme të përditshme gjatë kësaj periudhe.