Të bësh një karrierë ushtarake

25/09/2012

Të bësh një karrierë ushtarake
E PUBLIKUAR NGA

AUTORË

Ramadan Qehaja

Shkarko

Libri ngërthen në vete ngjarje dhe momente të shumta gjatë periudhave të ndryshme kohore, në të cilat kam jetuar e vepruar. Ka reflektim të ngjarjeve që nga fëmijëria e hershme e imja e deri në ditët e sotit. Në fakt, i gjithë zhvillimi im i karrierës kalon nëpër faza shumë sfiduese i cili gjithsesi se ndërlidhen me faktorët social-ekonomik në familje e deri të sfidat politike.