Të bësh një karrierë ushtarake

25/09/2012

Të bësh një karrierë ushtarake
PUBLISHED BY

AUTHORS

Ramadan Qehaja

Download

Libri ngërthen në vete ngjarje dhe momente të shumta gjatë periudhave të ndryshme kohore, në të cilat kam jetuar e vepruar. Ka reflektim të ngjarjeve që nga fëmijëria e hershme e imja e deri në ditët e sotit. Në fakt, i gjithë zhvillimi im i karrierës kalon nëpër faza shumë sfiduese i cili gjithsesi se ndërlidhen me faktorët social-ekonomik në familje e deri të sfidat politike.