SEKTORI PRIVAT I SIGURISË NË KOSOVË

6/09/2015

SEKTORI PRIVAT I SIGURISË NË KOSOVË
E PUBLIKUAR NGA

Qendra e Gjenevës për Kontrollin Demokratik të Forcave të Armatosura (DCAF)

Mbështetur nga

Swiss National Science Foundation SNSF

AUTORË

Donika Emini, Mentor Vrajolli

Shkarko

Hulumtimet tregojnë rëndësinë ekonomike të sigurisë private në veçanti si një burim të punësimit. Ata gjithashtu eksplorojnë nëse KP-të janë në gjendje të ofrojnë shërbime të sigurimit të cilësisë duke shikuar në sfondin dhe kualifikimet e menaxherëve dhe të punësuarve. Një numër i pyetjeve të rëndësishme janë trajtuar si: kush janë njerëzit që punojnë për KPS, çfarë është niveli i tyre i ekspertizës dhe profesionalizmit dhe cilat janë kushtet e tyre të punës? Sa të rëndësishme janë marrëdhëniet (politike) për suksesin e një KPS dhe si konsideratat politike të brendshme kanë një ndikim në  KPS të cilat marrin kontrata dhe sa mirë ata punojnë? Si përcaktohet cilësia dhe si zbatohet nga të dy KPS-te dhe klientët e tyre, veçanërisht nga klientët e sektorit publik? Së fundi, a bashkëpunojnë ose konkurrojnë me njëri-tjetrin KPS-të dhe ofruesit e koordinuar të sigurisë së shtetit.