QEVERISJA E AGJENCISË SË INTELIGJENCËS NË KOSOVË

1/04/2012

QEVERISJA E AGJENCISË SË INTELIGJENCËS NË KOSOVË
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

AUTORË

Florian QEHAJA

Shkarko

Për më tepër, asnjë vlerësim i sektorit të sigurisë në Kosovë nuk mund të bëhet jashtë kontekstit të së kaluarës së afërt dhe në veçanti pa i përmendur edhe shërbimet jo-statutore të inteligjencës që operuan për më shumë se nëntë vite në shërbim të interesave partiake e në mungesë të agjencisë shtetërore të inteligjencës. Shqetësimet e shprehura nga opinioni publik lidhur me ish strukturat inteligjente si dhe droja për implikime politike e partiake në agjencinë shtetërore të inteligjencës, përbëjnë shqetësime shtesë të opinionit kosovar.