Procesi i Liberalizimit të Vizave në Ballkanin Perëndimor: Analizë Krahasuese

29/10/2013

Procesi i Liberalizimit të Vizave në Ballkanin Perëndimor: Analizë Krahasuese
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

Mbështetur nga

GIZ

AUTORË

Armend Muja

Shkarko

 Analiza krahasuese e merr për bazë udhërrëfyesin e Kosovës dhe vlerëson pozitën e çdo vendi drejt asaj reference. Analiza përfshinë një periudhë të ngushtë kohore prej 16 muajsh - nga data kur u shpërndanë udhërrëfyesit e parë në vendet e BP-së (me përjashtim të Kosovës), në mars të vitit 2008 dhe tetor të vitit 2010 kur janë bërë rekomandimet e fundit në Këshillin e BE-së për liberalizimin e regjimit të vizave për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor.