Menaxhimi i COVID-19 në Kosovë

28/03/2023

Menaxhimi i COVID-19 në Kosovë
E PUBLIKUAR NGA

QKSS

Mbështetur nga

Fondi Rockefeller Brothers

AUTORË

Plator Avdiu, Donika Elshani, Shpat Balaj

Shkarko

Qëllimi i këtij hulumtimi është të ofrojë një pasqyrë të përgjithshme të manifestimit të pandemisë COVID-19 në Kosovë dhe menaxhimin e përgjithshëm të pandemisë nga institucionet përkatëse. Analiza bazohet në të dhënat e mbledhura përmes informacionit të disponueshëm publikisht, statistikave kombëtare, artikujve të gazetave, si dhe raporteve kërkimore nga organizatat joqeveritare lokale (OJQ) dhe organizatat dhe misionet ndërkombëtare në vend. 

Pandemia e koronavirusit të ri COVID-19 u identifikua për herë të parë në Wuhan, Kinë në dhjetor të vitit 2019. Ai u përhap shpejt në pjesë të tjera të botës, duke çuar në shpalljen e pandemisë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë më 11 mars 2020. Vendet në mbarë botën kanë zbatuar masa të ndryshme për të kontrolluar përhapjen e virusit, duke përfshirë bllokimet, kufizimet e udhëtimit dhe mandatet e maskave. Së shpejti u zhvillua një vaksinë kundër COVID-19 dhe prezantimi i vaksinës filloi në muajt e parë të vitit 2021 dhe shumë vende janë ende në proces të vaksinimit të popullatës së tyre. 

Pandemia e COVID-19 ka pasur një ndikim të rëndësishëm në Kosovë, si dhe në shumë vende të botës. Rastet e para të COVID-19 në Kosovë janë raportuar në mars të vitit 2020 dhe që atëherë vendi ka zbatuar masa të tilla si bllokime, mandate maskash dhe kufizime të udhëtimit në përpjekje për të kontrolluar përhapjen e virusit. Kosova është përballur me shumë sfida në përpjekjet e saj për të kontrolluar përhapjen e virusit, duke përfshirë burimet e kufizuara të kujdesit shëndetësor, pavendosmërinë për vaksinimin, paqëndrueshmërinë politike dhe vështirësitë ekonomike, të përmendim vetëm disa. Futja e vaksinës kundër COVID-19 në Kosovë ka filluar në muajt e parë të vitit 2021. dhe u krye në një përqasje me faza, ku disa grupe, si punonjësit e kujdesit shëndetësor, të moshuarit dhe njerëzit me sëmundje themelore, kishin përparësi, para vaksinimit të pjesës tjetër të popullsisë. AstraZeneca dhe Pfizer BioNTech ishin dy vaksinat e përdorura në Kosovë. Këto vaksina janë siguruar nga burime të ndryshme, duke përfshirë edhe COVAX.