Konteksti i zhvillimit të Rishikimit Strategjik të Sektorit të Sigurisë - pikëpamjet e shoqërisë civile

17/09/2013

Konteksti i zhvillimit të Rishikimit Strategjik të Sektorit të Sigurisë - pikëpamjet e shoqërisë civile
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

Mbështetur nga

GIZ

AUTORË

Florian Qehaja

Shkarko

Procesi i RSSS ka filluar në fillim të vitit 2012 dhe synon të analizojë sektorin aktual të sigurisë në Kosovë, dhe potencialisht, të propozojë arkitekturën e re të sektorit të sigurisë paralelisht me ndryshimet e rrethanave në Kosovë.