Analiza e Kontekstit të Reformimit të Sektorit të Sigurisë në Kosovë 1999-2009

21/03/2011

Analiza e Kontekstit të Reformimit të Sektorit të Sigurisë në Kosovë 1999-2009
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

AUTORË

Florian Qehaja, Mentor Vrajolli

Shkarko

 Publikimi është shkruar nga Florian QEHAJA dhe Mentor VRAJOLLI, si pjesë e konsorciumit rajonal të instituteteve për "Monitorimin dhe vlerësimin e sektorit të sigurisë në Ballkanin Perendimor”. Projekti ka karakter rajonal dhe përfshinë 7 organizata ‘think-tank’ nga: Shqipëria, Bosna dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia. Verzioni origjinal i shkruar i publikimit është në gjuhen angleze kurse është përkthyer në gjuhen shqipe dhe serbe.