LISTA E PJESËMARRËSVE PËR KYFN

Punëtoria e parë: Qeverisja dhe Mbikëqyrja e Sektorit të Sigurisë Lista e kandidatëve të përzgjedhur nga përfaqësuesit e DCAF dhe QKSS për të qenë pjesëmarrës në punëtorinë e Kosovo Young Faces Network.

Rreth Projektit

Punëtoria e parë: Qeverisja dhe Mbikëqyrja e Sektorit të Sigurisë

23 - 25 Shkurt 2011, Prishtinë

Punëtoria e parë: Qeverisja dhe Mbikëqyrja e Sektorit të Sigurisë

Lista e kandidatëve të përzgjedhur nga përfaqësuesit e DCAF dhe QKSS për të qenë pjesëmarrës në punëtorinë e Kosovo Young Faces Network.

Për detaje të mëtejme pjesëmarrësit do të informohen në kohë.

Data: 23 -25 Shkurt 2011, Prishtinë

Hap Listen ne linkun e mëposhtëm:

Lista e Pjesëmarrësve Pdf