GATISHMËRIA EMERGJENTE NE KOSOVË

Siguria/Mbikqyrja demokratike e mekanizmave të sigurisë

GATISHMËRIA EMERGJENTE NE KOSOVË

Rreth Projektit

Emri i Projektit:           Gatishmëria Emergjente ne Kosovë

Lokacioni:                   Prishtinë, Kosovë

Fusha:                        Siguria/Mbikqyrja demokratike e mekanizmave të sigurisë

Target Grupi:              Përfaqësuesit e komunave/Zjarr-fikësit/Emergjencat mjeksore/Sindikatat perkatëse/

Deputetët e Parlamentit/ Zyrtarët e Qeverisë/Ekspertët e Sigurisë/

Përfaqësuesit e minjoriteteve/Qytetarët

Implementuesi:           Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, QKSS

Mbështetur nga:          Organizata për Bashkëpunim dhe Siguri në Europë (OSBE) në Kosovë

Kohëzgjatja:               16/02/2009 – 31/05/2009