Konferencë Ndërkombëtare me temën ‘’Ndërtimi i Reziliencës: Programet R&R për Ekstremistët dhe Luftëtarët e Huaj në Kosovë dhe Itali’’

19/09/2022

Konferencë Ndërkombëtare me temën ‘’Ndërtimi i Reziliencës: Programet R&R për Ekstremistët dhe Luftëtarët e Huaj në Kosovë dhe Itali’’

Qendra për Studime Ndërkombëtare (CeSI- Centro Studi Internazionali) dhe Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) më datën 20 Shtator 2022 organizojnë konferencën Ndërkombëtare me temën: ‘’Ndërtimi i Reziliencës: Programet R&R për Ekstremistët dhe Luftëtarët e Huaj në Kosovë dhe Itali’’, nga ora 09:30, në Swiss Diamond Hotel- Prishtinë. Konferenca është aktiviteti i fundit i projektit ‘’Ndërtimi i Reziliencës: ngritja e kapaciteteve profesionale  të institucioneve të Kosovës në R&R në fazën e pas lirimit e të dënuarve për terrorizëm, projekt i cili ka filluar të zbatohet në Dhjetor 2021 dhe është financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Italisë.  

Qëllimi  kryesor i projektit është ngritja e kapaciteteve profesionale të Shërbimit Sprovues të Kosovës (SHSK) në menaxhimin e individëve të radikalizuar dhe ish-luftëtarëve të huaj të liruar apo dënuar me kusht nga institucionet e drejtësisë. Ekipi i projektit i përbërë nga hulumtuesit e QKSS dhe CeSI-t ka punuar për të identifikuar nevojat e SHSK-së në fushën e rehabilitimit dhe riintegrimit të luftëtarëve të huaj të dënuar për terrorizëm dhe për të forcuar kapacitetet e tyre. Raporti dhe projekti synon të forcojë bashkëpunimin e institucioneve kosovare dhe italiane në fushën R&R duke shkëmbyer përvojat dhe praktikat ndërmjet tyre.  Nëpërmjet këtij projekti në kemi përgatitur një raport hulumtues  që trajton strategjitë italiane dhe kosovare gjatë përballjes me ekstremizmin e dhunshëm si dhe R&R.  Në fund, raporti ofron disa rekomandime për politikëbërësit.   

Qëllimi i konferencës përmbyllëse nuk është vetëm të paraqesë dhe diskutojë raportin e përgatitur nga QKSS dhe CeSI, por gjithashtu të ofrojë disa njohuri dhe perspektiva themelore nga ekspertët kosovar dhe italian  që punojnë në tema të tilla si terrorizmi, ekstremizmi i dhunshëm dhe programet e R&R në Kosovë dhe Itali.   

Konferenca do të mbahet në Prishtinë më 20 shtator 2022 dhe do të përbëhet nga tri panele. Në panelin e parë do të bëhet prezantimi i rezultateve të raportit nga ekipi QKSS dhe CeSI, ndërsa pjesa e dytë dhe e tretë e konferencës do të synojnë të diskutojnë kërcënimet e reja të shfaqura të ekstremizmit të dhunshëm dhe pikat e forta dhe të dobëta të programeve R&R në Itali dhe Kosovë.    

9:30 – 10:10 Fjalët Hyrëse

Mentor Vrajolli – Drejtor i QKSS-së

Marco di Liddo – Udhëheqës i Analizave CeSI

Xhelal Sveçla – Ministër i Punëve të Brendshme, Republika e Kosovës

H.E Antonello De Riu – Ambasador i Italisë në Republikën e Kosovës  

 10:15-10.45 Prezantimi i raportit hulumtues

Skënder Përteshi –  Analist i Politikave, QKSS

Claudia Annovi- Hulumtuese e Politikave, CeSI  

 10.50-11.30 Rreziqet dhe kërcënimet e reja- terrorizmi dhe ekstremizmi i dhunshëm në Ballkan Perëndimor

Besa Ismaili– Ligjëruese, Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtinë  

Claudia Annovi –  Hulumtuese e Politikave, CeSI

Ramadan Ilazi – Udhëheqës i Hulumtimeve, QKSS

Fabian Zhilla – Ekspert i çështjeve të sigurisë në Shqipëri

Samet Shabani- Drejtor Ekzekutiv, Horizon Civitas

Moderuar nga: Rebeka Qena  

11:30-11:45 Pauzë për Kafe

11.50 –12.30 Praktikat e R&R në Kosovë dhe Itali

Sabrina Martucci– Eksperte e R&R , Itali

Sami Gashi – U.d Drejtor, Shërbimi Korrektues i Kosovës

Teuta Avdimetaj – Eksperte e KT, Kosovë  

Arsim Tahiri –U.d Drejtor, Shërbimi Sprovues i Kosovës

Mensur Hoti – Drejtor i Departamentit për Siguri Publike, Ministria e Punëve të Brendshme Kosovë  

Moderuar nga: Marco Di Liddo, CeSI  

12:30-13:00            Përmbledhje dhe diskutim i hapur

Për t'a përcjellur konferencën klikoni këtu here.