Reagim lidhur me zhvillimet e fundit politike dhe të sigurisë

24/03/2020

Reagim lidhur me zhvillimet e fundit politike dhe të sigurisë

24 mars 2020, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) i bashkëngjitet reagimeve të organizatave tjera të shoqërisë civile dhe prezencës ndërkombëtare për sa i përket zhvillimeve të fundit politike e të sigurisë.

24 mars 2020, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) i bashkëngjitet reagimeve të organizatave tjera të shoqërisë civile dhe prezencës ndërkombëtare për sa i përket zhvillimeve të fundit politike e të sigurisë.

Duke marrë shkas situatën nëpër të cilën po kalon vendi dhe qytetarët, më saktësisht gjendjen emergjente të shpallur tashmë për shëndetin publik në Kosovë si pasojë e virusit COVID-19, mendojmë se ajo që më së paku aktualisht i nevojitet vendit dhe qytetarëve është krijimi i një krize të re institucionale. Kjo do të ndikonte negativisht në qeverisjen e mirë, më saktësisht në luftimin e korrupsionit e krimit të organizuar, sundimin e ligjit, zhvillimin socio-ekonomik dhe do të dobësonte njëkohësisht pozicionin e Kosovës në rrafshin ndërkombëtar.

Përkundrazi, shoqëria kosovare pret nga udhëheqësit e të gjitha institucioneve të Kosovës, përfshirë edhe ata të subjekteve politike, të jenë të matur, të përgjegjshëm dhe veprojnë në përputhje me mandatin dhe legjitimitetin që kanë marrë nga qytetarët. Kjo, po ashtu, përfshin, edhe veprime të arsyeshme e të përgjegjshme për tejkalimin e kësaj gjendjeje që nuk ka prekur vetëm Kosovën, por të gjitha vendet e botës.

Andaj, duke u nisur nga rrethanat e përmendura më lartë, përpjekjet për inicimin e mocionit kundër Qeverisë në momentin e pikërishëm do të ishin joproduktive me potencial nxitjen e pasigurisë tek shoqëria në përgjithësi, si dhe tek qytetarët e Kosovës në veçanti, të cilat edhe ashtu janë të shqetësuar me të drejtë nga situata e rëndë me pandeminë COVID-19. Po ashtu, ne druajmë që përkeqësimi i situatës politike do të mund të manifestohej në forma të trazirave ku pjesë të caktuara të popullatës do të mund të përdoreshin në dëm të sigurisë dhe stabilitetit. Në këtë drejtim, u bëjmë thirrje udhëheqësve politikë dhe institucionalë të veprojnë konform situatës së krijuar në drejtim të adresimit të shqetësimeve të qytetarëve dhe të mos prodhojnë pasiguri tek shoqëria.

Gjithashtu, QKSS përshëndet masat e ndërmarra së fundmi nga Qeveria e Kosovës për kufizimin e lëvizjes së lirë të qytetarëve me qëllim të parandalimit të përhapjes së virusit dhe menaxhimit më të mirë të pandemisë. Kjo masë konsiston në një kufizim të qarkullimit si një domosdo në funksion të një të mire të përbashkët dhe nuk duhet të interpretohet nga prizmi klasik i derogimit të të drejtave për liri të lëvizjes në rast të shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme. Në këtë kohë të pandemisë bëjmë thirrje për koordinim dhe bashkëpunim sa më të mirë institucional për menaxhimin e situatës. Është jetike që të rritet gatishmëria parandaluese dhe vepruese e organeve relevante dhe të mobilizohet një spektër sa më i madh i mekanizmave dhe individëve me qëllim të minimizimit të pasojave shumëdimensionale të COVID-19. Konsiderojmë që në ditët në vijim do të lypset angazhimi më i madh i njësiteve të specializuara të FSK-së si asistencë organeve të rendit dhe atyre të shëndetësisë.