QKSS partner në Akademinë Rajonale e Ndërtimit të Paqes-RYP

9/12/2022

QKSS partner në Akademinë Rajonale e Ndërtimit të Paqes-RYP

Akademia Rajonale e Ndërtimit të Paqes është një nga aktivitetet e shumta në kuadër të projektit "Partneriteti Rinor Rajonal", ku 60 pjesëmarrës nga Kosova, Serbia dhe Bosnja e Hercegovina po takohen në Mal të Zi për të diskutuar një gamë të gjerë temash si ndërtimi i paqes, konfliktet dhe pajtimi.

Pjesëmarrësit mbërritën në Podgoricë të dielën dhe deri më tani ata kanë pasur mundësinë të marrin pjesë në aktivitete sociale. Krahas pjesëmarrësve do të vijojnë ligjëratat me temën "Konfliktet bashkëkohore dhe shkaqet e tyre", "Konfliktet në rajon: BeH, Kosovë dhe Serbi", "Autokracitë dhe Konfliktet" dhe "Gjeopolitika dhe Konflikti". Për më tepër, ata kanë mundësinë të mësojnë për ndikimin e medias si kontribues në konflikt, konfliktin në Lindjen e Mesme, Sigurinë Humane dhe Sigurimin krahas aktiviteteve të tjera.

Pjesëmarrësit po angazhohen në mënyrë aktive në punë grupore duke diskutuar ngjashmëritë midis tre vendeve, ndërtimin e paqes përmes brezit të ri dhe bashkëpunimin ndëretnik.

Kjo akademi është organizuar prej partneritetit të IRI Kosova, IRI Serbia, IRI Bosnje dhe Hercegovinë, BSCP, QKSS, Fondacioni DIVAC, PEN, Universiteti i Sarajevës dhe PRONI, financuar nga USAID.