QKSS ka publikuar raportin: Si mund të mësojmë nga praktikat Evropiane dhe Rajonale për të zhbllokuar procesin e identifikimit të infrastrukturës kritike në Kosovë

4/10/2023

QKSS ka publikuar raportin: Si mund të mësojmë nga praktikat Evropiane dhe Rajonale për të zhbllokuar procesin e identifikimit të infrastrukturës kritike në Kosovë

QKSS ka publikuar raportin e ri hulumtues të titulluar " SI MUND TË MËSOJMË NGA PRAKTIKAT EVROPIANE DHE RAJONALE PËR TË ZHBLLOKUAR PROCESIN E IDENTIFIKIMIT TË INFRASTRUKTURËS KRITIKE NË KOSOVË? " Qëllimi i këtij raporti gjithëpërfshirës është të eksplorojë botën komplekse të ruajtjes së infrastrukturës kritike, një ndërmarrje që është thelbësore në shoqërinë e sotme teknologjikisht të përparuar dhe të ndërlidhur.

Ashtu siç teknologjia formon botën tonë, ajo gjithashtu na ekspozon ndaj rreziqeve të paprecedentë. Kosova, e pozicionuar strategjikisht në rajonin e Ballkanit, përballet me detyrën monumentale për të siguruar asetet e saj kritike të infrastrukturës. Ligji për Infrastrukturën Kritike (LIK) i miratuar së fundmi shtron bazat, duke përcaktuar kriteret për identifikimin e infrastrukturës kritike evropiane (IKE) në Kosovë. Megjithatë, pengesat e zbatimit, duke përfshirë krizat politike dhe burimet e kufizuara, kanë paraqitur sfida të rëndësishme.

Kornizat legjislative evropiane janë naviguara në raportin tonë, duke u mbështetur në Direktivën EU-NIS 2 dhe modele të suksesshme nga vende si Britania e Madhe, Suedia dhe shtetet anëtare të BE-së. Duke u përafruar me këto praktika ndërkombëtare, Kosova mund të forcojë qëndrueshmërinë e saj kombëtare kundër fatkeqësive natyrore dhe kërcënimeve të sigurisë, duke nxitur një mjedis më të sigurt për qytetarët e saj.

Nevojitet një përpjekje e unifikuar për të mbrojtur infrastrukturën kritike. Rrugëtimi i Kosovës drejt një sektori të fuqishëm CI kërkon bashkëpunim jo vetëm në nivel kombëtar, por edhe përmes partneriteteve ndërkombëtare, veçanërisht me Bashkimin Evropian. Sigurimi i ndihmës financiare dhe shkëmbimi i njohurive është thelbësor për të siguruar zbatimin efektiv të Ligjit për Infrastrukturë Kritike dhe nxitjen e bashkëpunimit rajonal të sigurisë.

Duke i dhënë përparësi zbatimit të Ligjit për Infrastrukturë Kritike dhe duke përqafuar praktikat më të mira ndërkombëtare, ne mund të forcojmë sigurinë e vendit tonë dhe të rrisim sigurinë publike.

Raportin e plotë në gjuhën shqipe dhe angleze mund ta lexoni ketu