Projekti FIERC shpalli gjashtë projektet fituese si pjesë e “Skemës së Mbështetjes së Zhvillimit dhe Bashkëpunimit të Rinisë (YDCSS)”

28/09/2023

Projekti FIERC shpalli gjashtë projektet fituese si pjesë e “Skemës së Mbështetjes së Zhvillimit dhe Bashkëpunimit të Rinisë (YDCSS)”

28 shtator 2023

Në zyrën e QKSS në Prishtinë, projekti FIERC shpalli gjashtë projektet fituese si pjesë e “Skemës së Mbështetjes së Zhvillimit dhe Bashkëpunimit të Rinisë (YDCSS)”. Këto projekte theksojnë pjesëmarrjen dhe bashkëpunimin e të rinjve dhe do të realizohen në pesë komuna të Kosovës: Shtërpcë, Graçanicë, Lipjan, Mitrovicë dhe Kamenicë.

Projektet e përzgjedhura përfshijnë:

  • “Entuziastët e teknologjisë” nga Kuvendi i të Rinjve të Kosovës, Lipjan
  • “MultiTechCraft” nga Fondacioni BONEVET, Mitrovicë
  • “TechConnect” nga Fondacioni BONEVET, Kamenicë
  • “16 Ditët e Aktivizmit” nga Centar Manjinske Zajednice, Graçanicë
  • “Dialog për të Ardhme më të Mirë” nga OJQ Strong Start, Shtërpcë
  • “Hartat Turistike” nga një grup joformal i të rinjve nga Shtërpca

Këto projekte do të fillojnë me 1 tetor, dhe do të zgjasin dy muaj. Projektet ofrojnë aktivitete të ndryshme, përfshirë: trajnime teknike si prerja me lazer, printimi 3D, sesionet e TI-së, zhvillimi i aftësive të buta dhe aktivitete të përqendruara te komuniteti, si mbrojtja e të drejtave të njeriut dhe aksionet në rrugë. Secili prej këtyre projekteve ka marrë një grant prej 1,500 euro.

Përzgjedhja e gjashtë projekteve fituese u bazua në një proces të hapur dhe konkurrues të menaxhuar bashkërisht nga QKSS dhe NSI. Thirrja e hapur u shpërnda në platforma të ndryshme të mediave sociale gjatë gushtit dhe shtatorit, duke ftuar të rinjtë nga gjashtë komunat të aplikojnë me idetë e tyre të projektit. Për të siguruar një proces më gjithëpërfshirës, afati i aplikimit u zgjat dy herë. Projektet iu nënshtruan një vlerësimi rigoroz sipas kritereve të thirrjes nga QKSS dhe NSI, duke rezultuar në përzgjedhjen e këtyre gjashtë projekteve fituese.

Projekti FIERC zbatohet nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS), në partneritet me Iniciativën e Re Sociale (NSI), me përkrahjen financiare të Fondit të Paktit të Stabilitetit të Ministrisë së Jashtme Federale Gjermane.