PAVE: U mbajt takimi i parë me akterët kyç në Maqedoninë Veriore

14/10/2020

PAVE: U mbajt takimi i parë me akterët kyç në Maqedoninë Veriore

QKSS ka mbajtur takimin e parë me akterët kyç në Maqedoninë Veriore, në kuadër të projektit PAVE më 14 tetor 2020 në Maqedoninë e Veriut. Takimi u mbajt në Zyrën e EuroThink në Shkup dhe përfshiu pjesëmarrës shqiptarë dhe maqedonas. Të pranishmit përfshinin përfaqësues nga grupe të ndryshme, të tilla si OJQ-të, Akademia Ushtarake, udhëheqësit fetarë dhe media. Diskutimet treguan se hulumtimi për ndikimin e mjeteve online në radikalizim, si dhe gjetjet e analizës krahasuese midis vendeve në terren në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut janë veçanërisht të mirëseardhura.

Në përgjithësi, takimet e palëve të interesuara në PAVE do të ndihmojnë në forcimin e pronësisë lokale në gjetjet e projektit. Qëllimi i këtyre takimeve është informimi i palëve të interesuara për projektin PAVE si dhe konsultimi me ta në vendet e propozuara të fushës të zgjedhura për hulumtime dhe diskutimi i pyetjeve paraprake të kërkimit. Të njëjtët individë do të konsultohen përsëri pasi të ketë përfunduar puna në terren për të reflektuar në gjetjet dhe së bashku të nxjerrin rekomandime kryesore.