BISEDË ME TË PANJOHURIT: PËRDORIMI I TEKNOLOGJISË PËR TË NDIKUAR NË AUDIENCE

22/06/2014

BISEDË ME TË PANJOHURIT: PËRDORIMI I TEKNOLOGJISË PËR TË NDIKUAR NË AUDIENCE

Ekipi hulumtues i QKSS-së i përbërë nga Hulumtuesi i lartë Mentor Vrajolli, dhe hulumtuesi Skënder Përteshi kanë marrë pjesë seminarin me temën “Bisedë me të panjohurit: Përdorimi i teknologjisë për të ndikuar në audience”, e cila është mbajtur në Berlin nga data 17 deri 22 Qershor 2014, i inicuar dhe mbështetur nga OSI-Think Tank Fund, dhe implementuar nga Tactical Tech Berlin.

Qëllimi kryesor seminarit ishte ngritja e kapaciteteve të komunikimit të instituteve /think tanks, në perdorimin e teknologjisë për avokim, nëpërmjet të gjeturave të hulumtimeve të tyre. Në këtë event morën pjesë mbi 22 pjesëmarrës/përfaqësues të instituteve/think tanks nga Ballkani Perëndimor, Europa Lindore dhe Jug-lindore. Përveq aktiviteteve tjera, ekipi hulumtues i QKSS-së pervojat në komunikim me publikun, gjatë implementimit të projektit “Barometri Kosovar i Sigurisë.

QKSS i prezentoi metodologjinë dhe menyrat të cilat janë përdorur për avokim the presentimin e rezultateve të Barometri Kosovar të Sigurisë. Ky projekt është inicuar dhe mbështetur nga OSI- Think Tank Fund- dhe implementuar nga Tactical Tech Berlin.