Audit Report 2020

3/03/2022

Raport i Auditimit për vitin fiskal që përfundon me 31 dhjetor 2020.

E PUBLIKUAR NGA Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

AUTORË Audit Office Shpk - Xhemail Syla, Certified Auditor

Mbështetur nga