Audit Report 2016

3/03/2022

Raport i Auditimit për vitin fiskal që përfundon me 31 dhjetor 2016.

E PUBLIKUAR NGA Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë

AUTORË Audit Office Shpk - Xhemail Syla, Certified Auditor

Mbështetur nga