Vesa Kroçi

Asistente e Projekteve dhe Hulumtimit

logo
email
TELEFONI +383 38 221 420

BIOGRAFIA

Vesa Kroçi është studente e vitit të katërt në RITK (Rochester Institute of Technology of Kosovo). Ajo është duke i perfunduar studimet në Politikat Publike dhe Qeverisje dhe Studime për Paqe dhe Konflikt. Në Konferencën e Fondacionit Geoffrey Nice në 2019, ajo punoi si vullnetare për Klubin MUN në RITK. Ajo gjithashtu ka qenë katër herë pjesë e listës së nderit (Dean’s list) në RITK.

Nga data 1 mars deri më 1 shtator të këtij viti, Vesa ka punuar si praktikante në menaxhimin e projekteve në KLGI (Instituti Kosovar per Qeverisje Lokale).

Vesa aktualisht është duke kryer praktikën në QKSS.