Laureta Haziri

Praktikante

BIOGRAFIA

Laureta është studente e nivelit Bachelor në universitetin “Hasan Prishtina” në drejtimin Juridik.  

Gjatë muajve të fundit, Laureta vijoi programin e praktikës në Gjykatën Themelore - “Departmenti i Krimeve të Rënda” (DKR) në Prishtinë.  Gjithashtu, vitin e kaluar Laureta ka qenë pjesëmarrëse e “Mentoring Our Future” - një program që pajis me njohuri dhe aftësi profesionale në fushën të cilen ajo edhe studion.  

Laureta Haziri iu bashkua Qendres Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) në Tetor 2022, përmes programit të praktikës.