Dr Florian Qehaja

Kryesues i Bordit

BIOGRAFIA

Dr Florian Qehaja është themelues i QKSS. Që nga Janari i 2019 ai ushtron postin e Kryesuesit të Bordit të QKSS. Në të kaluarën, ai ka ushtruar postin e Drejtori të QKSS (2011-2018) dhe Udhëheqësit të Operativës (2008-2011). Ai poashtu është i angazhuar si konsulent ndërkombëtar në çështjet e sigurisë duke bashkëpunuar me organizata prestigjioze ndërkombëtare, qeveritare e jo-qeveritare. Ai është duke koordinuar mbështetjen bilaterale të Ministrisë së Mbrojtjes të Norvegjisë (CIDS) në Kosovë e Shqipëri. Për më shumë, ai ka kryer funksion të ndryshme këshilluese për institucione dhe procese politik-bërëse në Kosovë e Shqipëri. Floriani është këshilltar jo-rezident për PEDh I Drejtorit të programit për paqe ndërtim dhe të drejtat e njeriut në Universitetin e Kolumbias. Ai është autor i disa publikimeve shkencore e të politikave në sferën e sigurisë

Ai është ekspert në fushën e sigurisë dhe ofron analiza për mediat lokale dhe ndërkombëtare. Floriani së fundmi përfundoi programin një-vjeçar në Royal College of Defense Studies (RCDS) në Londër. Ai ka përfunduar studimet post-doktorale nē Universitetin e Columbia (SIPA). Ai mban titullin doktor shkence në studime të sigurisë nga Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Lublanës. Tema e tij e doktoratës është “Zhvillimi i sektorit të sigurisë dhe problemi pronësisë vendore: rasti i Kosovës”. Për më shumë, Floriani ka mbaruar studimet post-diplomike në Universitetin Sussex të Britanisë së Madhe (si përfitues i bursës OSI/Chevening) kurse studimet bachelor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Libri i fundit i publikuar nga Westphalia Press titullohet “Pronësia vendore apo ndërkombëtare? Zhvillimi i sektorit të sigurisë në Kosovën pas-pavarësisë” (2017).

Fushat e hulumtimit: Reformat në sektorin e mbrojtjes (FSK); Reformimi policor; Reformimi i intelegjencës; Integriteti në Sektorin e Sigurisë; Marrëdhëniet Kosovë-Serbi; Bashkëpunimi Rajonal; Ligji dhe Siguria; Radikalizimi dhe Ekstremizmi i dhunshëm; Menaxhimi i Emergjencave; Paqëruajtja ndërkombëtare; Politika e jashtme.