Dea Fetiu

Asistente e Projekteve dhe e Hulumtimeve

logo
TELEFONI +383 38 221 420
MEDIA SOCIALE

BIOGRAFIA

Dea Fetiu është studente e nivelit Bachelor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës.

Dea ka qenë e përfshirë në QKSS si Asistente Hulumtuese në Programin për Gra, Paqe dhe Siguri, Programin e Barometrit të Sigurisë në Ballkanin Perëndimor, Ndërtimin e Komuniteteve Rezistente dhe P/CVE, dhe së fundmi në program të ndërtimit të paqes dhe pajtimit. Para se t’i bashkohej QKSS-së, ajo ka qenë e angazhuar në programet formale të debatit, garën e së drejtës ndërkombëtare të Philip C. Jessup, ndërsa ka qenë e përfshirë me OSHC të tjera kosovare dhe ndërkombëtare, si Lëvizja FOL, Medica Gjakova, Qendra e Debatit , Rrjeti i European Youth Parliament.