Vlerësimi i i implementimit të politikave të rendit publik dhe të sigurisë në kontekstin e procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën

1/11/2012

Vlerësimi i i implementimit të politikave të rendit publik dhe  të sigurisë në kontekstin e procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

AUTORË

Mentor VRAJOLLI

Shkarko

Procesi i liberalizimit të vizave ka qenë pjesë e perspektivës evropiane të ofruar për vendet e Ballkanin Perëndimor (BP) në Samitin e Selanikut të vitit 2003. Përderisa të gjitha vendet e BP hyrën në njëfarë forme të modaliteteve kontraktuale për liberalizimin e vizave me BE-në, Kosova u la jashtë procesit pjesërisht për shkak të pasigurive politike për statusn dhe pjesërisht për shkak të mungesës së konsensusit të anëtarëve të BE rreth çështjes.