Sektori I Sigurisë në Kosovë pas Pavarësisë

15/10/2010

Sektori I Sigurisë në Kosovë pas Pavarësisë
E PUBLIKUAR NGA

Forumi për Siguri

AUTORË

Valdrin GRAINCA, Skënder PERTESHI, Florentina HAJDARI

Shkarko

Ky raport synon të ofroj një vlerësim të shkurtër lidhur me zhvillimin e institucioneve të sigurisë në Kosovë, duke krahasuar rolin dhe përgjegjësitë e tyre gjatë periudhës së UNMIK-ut me periudhën e pas-shpalljes së pavarësisë. Konstatimet e dhëna në raport bazohen në bazë të një metodologjie të vlerësimit kualitativ që prek aspektet e konsolidimit të kapaciteteve të institucioneve të sigurisë, si dhe sfidat në zbatimin e kushtetushmërisë dhe ligjshmërisë, duke vënë në pah rolin e institucioneve të sigurisë.